Nasi specjaliści

mgr Mirosław Krawczyk
Prezes Zarządu
Prof. dr hab. n. med Paweł Krawczyk
Dyrektor ds. Nauki
Kierownik Laboratorium
Prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas - Krawczyk
Diagnosta laboratoryjny
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Dr n. med. Magdalena Wójcik-Superczyńska
Specjalista Chorób Płuc
Specjalista Chorób Wewnętrznych
Dr n. med. Tomasz Kucharczyk
Diagnosta Laboratoryjny
Dr n. med. Izabela Chmielewska
Specjalista Onkologii Klinicznej
Specjalista Chorób Wewnętrznych
Dr hab. n. med. Bożena Jarosz
Specjalista w dziedzinie patomorfologii
Dr n. med. Katarzyna Reszka
Diagnosta Laboratoryjny
Zastępca Kierownika Laboratorium
Mgr Michał Gil
Diagnosta laboratoryjny
Mgr inż. Adrian Obara
Diagnosta laboratoryjny
Mgr Łukasz Gajek
Diagnosta laboratoryjny