Genim

Instytut genetyki i immunologii

Badania genetyczne w kwalifikacji do innowacyjnych terapii dla chorych na nowotwory 

O NASZYM INSTYTUCIE

INSTYTUT GENETYKI I IMMUNOLOGII GENIM Sp. z o.o.

Instytut Genetyki i Immunologii GENIM to innowacyjna i nowoczesna firma założona w 2010 roku. GENIM jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą (dawniej Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – NZOZ). Instytut składa się z diagnostycznego laboratorium genetycznego i immunologicznego oraz ze specjalistycznych poradni lekarskich. W laboratorium wykonujemy badania genetyczne i immunologiczne u chorych na nowotwory. Badania te mają na celu wykrycie czynników predykcyjnych, które pozwalają zakwalifikować chorych na nowotwory do różnych metod innowacyjnego leczenia onkologicznego (terapii ukierunkowanych molekularnie, immunoterapii). Terapie te są dostępne w Polsce w ramach programów lekowych w państwowych placówkach ochrony zdrowia lub w ramach badań klinicznych z eksperymentalnymi nowymi terapiami w wielu specjalistycznych ośrodkach wykonujących działalność leczniczą. W poradniach Instytutu pacjenci nie tylko mogą uzyskać specjalistyczną poradę dotyczącą rozpoznania i sposobów leczenia choroby, ale także, w przypadku istnienia odpowiednich wskazań, mają szansę na profesjonalną pomoc w kwalifikacji do badań klinicznych z innowacyjnymi cząsteczkami stosowanymi w terapiach onkologicznych, które toczą się w Polsce i na świecie.

Instytut Genetyki i Immunologii GENIM Sp. z o.o. wpisany jest do Ewidencji Laboratoriów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych pod nr 3139 oraz do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr 000000026246.

Instytut Genetyki i Immunologii GENIM Sp. z o.o. posiada szereg certyfikatów potwierdzających najwyższą jakość świadczonych przez nas usług. GENIM brał udział w krajowych i międzynardowych zewnętrznych programach konroli jakości badań genetycznych organizowanych przez European Molecular Quality Network (EMQN), European Society of Pathology (ESP), External Quality Assurance Test (EQAT), Polskie Towarzystwo Patologiczne, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka i in.

Miło nam poinformować, że w grudniu 2022 r. otrzymaliśmy certyfikat „Wysoka jakość w ochronie zdrowia”.

Kontakt

Zapraszamy
Genim

Czym się zajmujemy

Icon

Poradnia pulmonologiczna

Icon

LabOratorium

Icon

BADANIA KLINICZNE

FOUNDATION MEDICINE

Instytut Genetyki i Immunologii GENIM Sp. z o.o. współpracuje z Foundation Medicine w zakresie zlecania badań genetycznych u chorych na różne typy nowotworów.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wykonaniem badania genetycznego w Foundation Medicine prosimy o kontakt telefoniczny z infolinią Foundation One pod nr telefonu: 22 345 18 88 lub adresem e-mail: polska.fmi@roche.com

Genim

Nasi specjaliści

mgr Mirosław Krawczyk
Prezes Zarządu
Prof. dr hab. n. med Paweł Krawczyk
Dyrektor ds. Nauki
Kierownik Laboratorium
Prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas - Krawczyk
Diagnosta laboratoryjny
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Dr n. med. Magdalena Wójcik-Superczyńska
Specjalista Chorób Płuc
Specjalista Chorób Wewnętrznych
Dr n. med. Tomasz Kucharczyk
Diagnosta Laboratoryjny
Dr n. med. Izabela Chmielewska
Specjalista Onkologii Klinicznej
Specjalista Chorób Wewnętrznych
Dr hab. n. med. Bożena Jarosz
Specjalista w dziedzinie patomorfologii
Dr n. med. Katarzyna Reszka
Diagnosta Laboratoryjny
Zastępca Kierownika Laboratorium
Mgr Michał Gil
Diagnosta laboratoryjny
Mgr inż. Adrian Obara
Diagnosta laboratoryjny
Mgr Łukasz Gajek
Diagnosta laboratoryjny
Genim

Certyfikaty