Aktualne badania kliniczne prowadzone w instytucie

W Instytucie Genetyki i Immunologii GENIM Sp. z o.o. obecnie prowadzone są następujące badania kliniczne:

1. Badanie kliniczne z Repotrektynibem (TPX-0005) prowadzone u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi posiadającymi rearanżacje w genach ALK, ROS1 lub NTRK 1-3 (TRIDENT-1).- prowadzona rekrutacja do fazy II badania pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca i zaburzeniami molekularnymi: rearanżacją genu ROS1 lub rearanżacją w genach NTRK-1-3. (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03093116)

2. Badanie kliniczne fazy Ib z wykorzystaniem przeciwciała monoklonalnego przeciwko receptorowi FGFR2b- Bemarituzumabu (AMG552) w monoterapii i w kombinacji z docetakselem u chorych na zaawansowanego płaskonabłonkowego raka płuca posiadajacym nadekspresję receptora FGFR2b (FORTITUDE-201). (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT05267470)

3. Badanie kliniczne fazy II z przeciwciałem BA3011 u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca z ekspresją białka AXL na powierzchni komórek nowotworowych w monoterapii lub w połączeniu z inhibitorem PD-1. (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT0342529279)

4. Badanie kliniczne fazy II z przeciwciałem BA3021 u chorych z przerzutowym lub nawrotowym płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowego raka płuca z ekspresją białka ROR-2 na powierzchni komórek nowotworowych (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT05271604)

Badania kliniczne w których zakończyliśmy już rekrutację:

1. Badanie kliniczne III fazy porównujące AMG510 z docetakselem u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) z mutacją w genie KRAS p. G12C. (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04303780)

2. Badanie kliniczne III fazy porównujące skuteczność alektynibu do chemioterapii w terapii adjuwantowej u pacjentów w stadium IB-IIIA z rearanżacją w genie ALK pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03456076)

3. Badanie kliniczne III fazy z wykorzystaniem kombinacji leków: Pyrotynibu, Transtuzumabu i Docetakselu u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacją w ekosnie 20 genu HER2 (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03863223)