Badania kliniczne

Instytut Genetyki i Immunologii GENIM zapewnia swoim pacjentom dostęp do innowacyjnych terapii onkologicznych, będących przedmiotem badań klinicznych. Przeprowadzamy wstępny proces kwalifikacji, co ułatwia chorym wybór ośrodka, w którym toczą się odpowiednie badania kliniczne oraz znacząco przyspiesza wszystkie procedury. Ponadto zapewniamy kontakt pomiędzy chorym, a lakarzami prowadzącymi badania kliniczne w poszczególnych ośrodkach. Na naszą pomoc mogą liczyć przede wszystkim chorzy na następuje nowotwory: rak płuca, rak piersi, rak nerki, rak prostaty, rak jelita grubego, czerniak, Innowacyjne terapie proponowane w ramach badań klinicznych to przede wszystkim immunoterapia i terapie ukierunkowane molekularnie, które w przypadku właściwej kwalifikacji do leczenia mogą znacząco wydłużyć czas życia chorych i czas wolny od objawów choroby, a nawet doprowadzić do wyleczenia choroby nowotworowej. Współpracujemy m. in. z następującymi ośrodkami prowadzącymi badania kliniczne:

1. Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;

2. Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;

3. Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;

4. Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

5. Med Polonia – Szpital i Poradnie w Poznaniu;

6. Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku;

7. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku;

8. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi;

9. Instytut Medyczny Santa Famila w Łodzi