Czym się zajmujemy

Instytu Genetyki i Immunologi GENIM zajmuje się diagnostyką genetyczną i immunologiczną chorób nowotworowych w kwalifikacji do terapii ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii oraz szeroko pojętym poradnictwem, mającym na celu szybkie i właściwe zakwalifikowanie chorych na nowotwory do odpowiednich innowacyjnych terapii. Kwalifikacja do tych terapii może odbywać się poprzez wskazanie odpowiedniej metody leczenia refundowanej w polskich placówkach ochrony zdrowia lub poprzez podjęcie próby kwalifikacji chorego do innowacyjnych terapii będących przedmiotem badań klinicznych. W indywidualnych przypadkach możliwe jest leczenie w specjalistycznych poradniach Instytu za pomocą terapi zarejestrowanych w Unii Europejskiej, ale nie refundowanych w Polsce.

Icon

Poradnia pulmonologiczna

Icon

Labaratorium